TOP

Af Thomas Bredsdorff I år 2000 udkom Livlægens besøg på dansk. Der er skrevet mange bøger om Struensees berømte overtagelse af magten i Danmark, både før og efter Enquists, men

Vi kunne have slået ned på andre bøger, der blev oversat og udkom på dansk i disse år. Det kunne være nogle af dem, der nævnes her. Synes du, at