TOP

KOMMAPIGENS HISTORIE – ELLER HVORDAN DOF BLEV TIL

Kommapigen. Af Herluf Jensenius

I 2019 har Dansk Oversætterforbund (DOF) eksisteret i 75 år, og det fejrer vi blandt andet med denne hjemmeside, der er en hyldest til den oversatte litteratur i Danmark. Men hvordan startede det egentlig? Det spørgsmål har vi søgt svar på i kælderen under Strandgade 6, hvor Dansk Forfatterforening har til huse. Dansk Oversætterforbund er i dag en del af Dansk Forfatterforening, og derfor er en stor del af DOF’s gamle papirer samlet i det fælles arkiv.

Det viser sig, at grundlæggelsen af DOF i 1944 var udløberen af en litterær skandale, der involverede en svensk roman, Hakon Stangerup (1908-1976), som var en af datidens mest toneangivende forfattere og litteraturkritikere, og en ringeagtet gruppe kvindelige oversættere kaldet ”kommapigerne”.

I løbet af 1920’erne og 1930’erne kom den oversatte litteratur til at fylde mere og mere, og især under besættelsen læste folk meget. Dengang var det oftest forfattere, som tjente en ekstra skilling på at oversætte, for også dengang var det svært for forfattere at få økonomien til at hænge sammen.

I 1943 opdagede kritikeren Emil Frederiksen imidlertid en fejl i ærkefjenden Hakon Stangerups oversættelse af en svensk roman. Stangerup havde mange fjender i det litterære landskab, især under besættelsen, hvor man mente, at han vist var lidt for venlig over for tyskerne – og måske (især) også fordi han ofte hængte andre anmeldere ud ved navn. Fejlen fik derfor Emil Frederiksen til at skrive i en anmeldelse, at Stangerup ikke kunne have lavet så åndssvag en fejl og måske endda ikke havde oversat bogen selv.

Formiddagspressen gik i flæsket på Stangerup, der udsendte et dementi. Men journalisterne borede videre, og Hakon Stangerup blev til sidst nødt til at indrømme, at dementiet var løgn, og at han ikke selv havde oversat bogen. Han havde brugt en ”dame” – en af de foragtede ”kommapiger”, som man kaldte de kvinder, der, uden at være hverken forfattere eller litteraturuddannede, tjente lidt på at oversætte bøger for forlagene.

Disse kvinder blev set på med nervøsitet af (mændene fra) det litterære parnas. Dels mente man ikke, at de var værdige til at oversætte fine litterære værker – de var jo ”damer” – dels var oversættelse en vigtig biindtægt for mange forfattere, og den ville de nødig miste.

 

Et verdensforbund

Kommapigen var i denne optik en, som mekanisk kunne konvertere teksten, der først blev til rigtig litteratur, når en mandlig forfatter havde

skrevet den igennem. Men på trods af den tydelige ringeagt for de kvindelige oversætteres professionalisme var netop oversættelsesbranchen faktisk et sted, hvor man som kvinde kunne agere relativt frit inden for et i øvrigt mandsdomineret litterært marked og etablere sig som en selvstændig litterær stemme.

Stangerup-sagen udløste en æresdomstol i Dansk Journalistforbund, som resulterede i oprettelsen af Dansk Oversætterforbund. Forlæggeren Poul Westermann, som var en blandt andre modstandere af oprettelse af et oversætterforbund, mente ikke, at oversættere havde behov for deres egen organisation. Skulle man have oversat en god, folkelig roman, sagde han, kunne man nøjes med et ”flinkt pigebarn”, som kunne skrive ”folkeligt dansk, sætte kommaer og slå op i et leksikon”.

Og på den måde blev DOF grundlagt som et forum for både kommapiger og alle andre, der tager litterær oversættelse alvorligt, som fag og som kunst.

 

Teksten er en redigeret version af en artikel bragt i Forfatteren 04/2019.

 

Post a Comment