TOP

Vi kunne have slået ned på andre bøger, der blev oversat og udkom på dansk i disse år. Det kunne være nogle af dem, der nævnes her. Synes du, at

Af Erik Skyum-Nielsen Blandt de mange betydelige bedrifter, der gennem årene er udført ved oversættelser fra islandsk til dansk, er der al mulig grund til at fremhæve den stordåd, som Martin