TOP

Oversætterforbundet 75 år

Det er svært at forestille sig en litterær verden, hvor vi kun har adgang til tekster, der er blevet til på dansk, en verden uden oversættelser. Fra børneværelsets klassikere til påbudt pensum i skolen over globale bogfænomener for unge, sommerens krimier, digte, romaner og noveller fra fjerne steder og ikke mindst de store, uomgængelige klassiske værker fra dybet af den europæiske kulturhistorie.

Oversætterne af alle disse værker har nu i 75 år kunnet organisere sig i Dansk Oversætterforbund, DOF, og for at markere det og hylde den oversatte litteratur lancerer vi i 2019 hjemmesiden VerdenOversat. Her vil vi fortælle DOF’s historie ved først og fremmest at præsentere et vigtigt litterært værk fra hvert af de år, forbundet har eksisteret. Vi vil helt konkret anskueliggøre, hvor meget fremragende og inspirerende litteratur vi alle sammen var gået glip af, hvis der ikke fandtes oversættere.

Sigtet med hjemmesiden er dog ikke at anprise enkelte oversættere, men at fremholde en lille skive af den kolossale og mangfoldige kage, som det samlede korpus af oversat litteratur udgør, og som er blevet en del af de danske læseres kollektive litterære bevidsthed – fra Pippi Langstrømpe, Den fremmede, Ringenes herre og videre frem.

Oversætterforbundet var og er med til at understrege og understøtte fagets professionalisme og kæmper stadig og vedvarende – både for kommapiger og alle andre – for anerkendelsen af oversættelse som litterær kunst. Ambitionen for DOF har hele tiden været, gennem alle dets 75 års organisatoriske og politiske forandringer, at være et forum for de mennesker, som helt konkret gør litteratur fra andre verdener tilgængelig for danske læsere og fungerer som litterære bindeled mellem Danmark og resten af verden. Og hjemmesiden VerdenOversat er en del af denne ambition – et lille udsnit af verdens litterære historie gennem de seneste 75 år, set gennem danske øjne.

ordbøger3

VerdenOversat

Udvælgelsen af værker til VerdenOversat er et partikulært og subjektivt, men ikke desto mindre kvalificeret, bud på værker, der gennem årene har haft en væsentlig indflydelse på den danske litterære scene, med skyldig hensyntagen til spredning i sprog og genre. Vi har bedt forskellige skribenter – oversættere, litteraturforskere og kritikere – bidrage med tekster om de enkelte værker. Vores kriterier for udvælgelse har først og fremmest været, at værket skulle være udkommet for første gang på dansk det pågældende år. Derfra har det været et udvalg foretaget efter forslag fra DOF’s medlemmer og kurateret af redaktionsgruppen, som består af projektets koordinator, oversætter Lotte Jansen, samt oversætterne Ulla Lauridsen, Rasmus Hastrup, Juliane Wammen, Paul Klitnæs og Morten Visby.

Mange andre værker kunne være nævnt, og tanken er da også, at det skal være muligt at udvide listen med flere værker, som tiden går. Men der vil altid være tale om en subjektiv udvælgelse, som vi håber kan bidrage til en debat om, hvad væsentlighed og litterær kvalitet overhovedet er.

Projektet er inspireret af den britiske Translators’ Associations lignende projekt i forbindelse med deres 60-års-jubilæum i 2018, 60 Years of Translation.

 

Teksten er en redigeret version af en artikel bragt i Forfatteren 04/2019