TOP

1986 – Chinua Achebe: Alt falder fra hinanden

Af Bodil Folke Frederiksen

Chinua Achebe, 2008

Chinua Achebes roman om et landsbysamfund i det østlige Nigeria er vidt berømt. Den foregår i perioden inden Afrikas kolonisering – i slutningen af 1800-tallet. Den er et tragisk helteepos, hvor den problematiske helt, Okonkwo, alt for sent opdager, at hans levevis og værdier er blevet overhalet af en ny tid. Han er stærk, snild og årvågen: ”Når han gik, rørte hans hæle knapt jorden, han gik som på fjedre, som var han parat til at springe løs på nogen … Han tålte ikke uduelige og mislykkede mænd. Han tålte ikke sin fader.” Han har mange koner og børn. Han er førende i den landsby, hvor handlingen udspiller sig. Hans frygt for at virke svag og kvindagtig medvirker til, at han dræber en elsket plejesøn, og han må forlade landsbyen i vanære. De første dele af den smukt komponerede roman beretter om den verden af hierarkisk patriarkalsk orden, som udgøres af landsbyen, og de konflikter, den uanfægtede magt fører til.

I den sidste, korte del af bogen vender Okonkwo hjem til landsbyen efter sin landflygtighed. Dér er livet blevet vendt op og ned af kolonimagtens tilstedeværelse, britiske koloniembedsmænd og missionærer. Okonkwo forstår ikke, at moderniteten – uddannelse, bedre dyrkningsmetoder, formel kolonial magtudøvelse – allerede har sat så dybt et præg på samfundet, at modstand er nytteløs. Efter en spektakulær halshugning af en ordensudøver tager han selv sit liv i trods og afmagt.

Romanens titel er lånt fra den irske digter W.B. Yeats’ digt The Second Coming, hvor de centrale linjer lyder: ”Alt falder fra hinanden; centret svigter; og anarki er sluppet løs i verden.” Titlen kan vise hen til sammenbruddet af både den traditionelle kosmologisk bestemte, uangribelige åndeverden, en fasttømret samfundsorden, som stammens ældste mænd skal håndhæve, og til den moderne koloniale magtudøvelse, som ligeledes hviler på en mandlig urokkelig orden, nu bakket op af våbenmagt og teknologi.

Omslag af John Ovesen, 1986

Alt falder fra hinanden åbnede Afrikas litteratur for omverdenen. I det afrikanske kontinents mange nationer blev den obligatorisk læsning; udenfor blev den læst som en allegori over den vold, der eksisterede før koloniseringen, og som antog nye, altgennemgribende former under koloniherredømmet og efter. Romanens rå, men også poetiske, skildring af det traditionelle landsbyliv er gennemstrømmet af kærlighed til den religiøse og mytiske verden, åndeverdenen. Med denne roman blev et spirituelt univers tilgængeligt for en bred læserskare i afrikanske lande og i verden. Det er en bog, som generationer af børn i Afrika har haft og stadig har på deres skolepensum. Den fik mange efterlignere. Ikke mindst dens landsbyskildring inspirerede forfattere i afrikansk litteraturs første storhedstid. Achebes politiske romaner, som fulgte efter, Trives ej længere her og En mand af folket, som begge blev oversat til dansk i slutningen af 1960’erne (begge oversat af Leif Bertelsen), har dannet skole for den bølge af regimekritiske værker, der fulgte med de afrikanske nationers opgør med kolonimagterne og efterfølgende problematiske selvstændighed. Værker, der skildrer det anarki, som Yeats’ digt fremmaner.

Achebes roman er skrevet på engelsk, skønt hans modersmål er igbo, et sprog, der tales af omkring tredive millioner mennesker i det østlige Nigeria. Hvis han havde skrevet på igbo, ville romanen ikke være nået til os, som vi nu har den i en god oversættelse af Kirsten Jenlev. Men til gengæld ville han have bidraget smukt til at udfolde den skriftlige igbo-kultur. Især i Trives ej længere her tumler hovedpersonen Obi med sprogets problem. Fanget mellem Nigeria og England afprøver han forskellige koder, blander det vulgære med det højstemte, engelsk med blandingssproget pidgin. Han ender med at fare vild i sproget og i verden. Achebe selv har fortalt, at for ham er igbo-sproget det mest intime – det, han bruger til at skrive poesi.

 

Alt falder fra hinanden (Things Fall Apart, 1958), udgivet på Samleren, 1986, oversat fra engelsk af Kirsten Jenlev. Genudgivet i 2013 på Bechs Forlag – Viatone.
Billedkreditering: Chinua Achebe – speaking at Asbury Hall, Buffalo, as part of the “Babel: Season 2” series by Just Buffalo Literary Center, Hallwalls, & the International Institute. By Stuart C. Shapiro, CC BY-SA 3.0
Omslag til Alt falder fra hinanden, 1986. John Ovesen/Samleren

 

Post a Comment