TOP

1970 – Christa Wolf: Tanker om Christa T.

Af Steen Klitgaard Povlsen

Christa Wolf, 1963

I 1970 var det danske ungdomsoprør måske ved at blive en smule træt. Den lange march gennem institutionerne havde vist sig at være mere besværlig, end man i startens rus havde forestillet sig. Kompromiserne hobede sig op.

Da ankom på det danske bogmarked et vidnesbyrd fra et fjernt naboland om et oprør, der endnu var i sin spæde begyndelse – ja, måske knap nok til at få øje på: Else Hansens oversættelse af den østtyske forfatter Christa Wolfs roman Nachdenken über Christa T., der var udkommet et par år tidligere, i 1968. En roman, der handlede om en ung kvinde, der ikke kunne tilpasse sig et rigidt system, og som – måske symbolsk – døde af det. I alt fald døde af leukæmi, kort efter at hun havde født sit tredje barn, og som nu blev mindet af en veninde, der havde fulgt hende fra ungdomsårene, og som mærkværdigvis hed næsten det samme som hende. Måske ligefrem en slags selvbiografi, i alt fald en bog om vanskeligheden ved at sige ordet ”jeg”.

Altså også en bog om utopiens død og kompromisernes fatale betydning? Ja, men med en insisterende styrke, der alligevel virkede oplivende i det alternative danske ungdomsmiljø. Tanker om Christa T. handler om 1950’erne og slutter med hovedpersonens død i 1963, kort efter at Muren var blevet bygget, og Østtyskland effektivt var blevet lukket af. Men den signalerede en modstand inden for et diktatorisk system, som den danske venstrefløj kunne identificere sig med og måske sætte et håb til. Et håb, der kunne stimulere ens egen svækkede ild.

Ikke mindst hos de kvindelige læsere. Nachdenken über Christa T. blev forløber for en bølge i østtysk kvindelitteratur, der også fik betydning i Danmark: Brigitte Reimann, Gerti Tetzner, Sarah Kirsch, Irmtraud Morgner og mange andre. Fra dem udgik en energi, der også smittede af på den borgerretsbevægelse, der i sidste instans medvirkede til at vælte Muren i 1989. En politisk bevægelse, det var svært at få øje på i 1968, men som var der: ”Hvornår, hvis ikke nu?” sluttede Christa Wolf sin roman.

Det var begyndelsen.

 

Tanker om Christa T. (Nachdenken über Christa T., 1968); udgivet på Gyldendal, oversat fra tysk af Else Hansen.

Billedkreditering:By Bundesarchiv, Bild 183-B0509-0010-004 / Eckleben, Irene / CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0 de
Billedkreditering: Omslag til 1. udg. af Tanker om Christa T., Gyldendal.

Post a Comment