TOP

1949 – James Joyce: Ulysses

Af Ida Klitgård

Mogens Boisens (1910-87) første oversættelse af den irske forfatter James Joyces modernistiske mastodont Ulysses (1922) udkom i 1949. Derefter fulgte endnu en udgave i 1970, hvor han nyoversatte kapitel 1-6 og 9 samt foretog over 10.000 rettelser, og til sidst igen i 1980/1986, hvor han atter foretog tusindvis af rettelser baseret på den viden, den voksende Joyce-litteratur kunne byde på. Herefter er der kommet en lang række genoptryk. Senest er romanen nyoversat af Karsten Sand Iversen i 2014 (Gyldendal) og af Bent Wiberg & Jens Feilberg i 2019 (Vandkunsten).

Romanen er en på alle måder eksperimenterende nyfortolkning af Homers Odysseen, og det var særligt de omfattende og omsiggribende ledemotiver i bogen, der optog Boisen. Han konstruerede en hel kartotekskasse med notater om et væld af motiver og deres forekomster i romanen. Derudover fremgår det af hans forord og diverse tekster om oversættelserne, fx samlet i hans selvbiografi, at han også lagde stor vægt på den kunstneriske fremtoning og de mange referencer til fx Biblen og Shakespeare. Det endte med nærmest at blive en besættelse for ham at blive ved og ved med at finpudse og justere på dette og hint i det store værk.

Mogens Boisens oversættelse i 2016-udg. Saga/L&R

Boisens oversættelser af Ulysses er en milepæl i dansk oversættelseshistorie. Hans bedrifter er velrenommerede i fx internationale Joyce-kredse, hvor Boisen også selv slog sine folder og blev ven med den store schweiziske Joyce-forsker Fritz Senn. Boisen havde netop det sprudlende vanvid, der skal til for at lege med sproget, men oversættelserne bærer dog samtidig præg af en til tider manglende fornemmelse for den sproglig-kulturelle hybriditet, der præger det sproglige udtryk overalt i romanen, som det dokumenteres i min disputats Fictions of Hybridity: Translating Style in James Joyce’s Ulysses (2007).

Ulysses har været kilde til stor inspiration for danske forfattere lige fra Georg Brandes, H.C. Branner, Tom Kristensen, Per Højholt, Henrik Bjelke, Svend Åge Madsen, Per Hultberg og til Peter Laugesen (Ida Klitgård og Steen Klitgård Povlsen, red., Joyce og Danmark, 2006).

 

Ulysses (Ulysses, 1922); udgivet på Martins Forlag, 1949, oversat fra engelsk af Mogens Boisen. Genudgivet flere gange i Mogens Boisens egne reviderede oversættelser. Genudgivet på Gyldendal, 2014, oversat af Karsten Sand Iversen, og på Forlaget Vandkunsten, 2019, oversat af Bent Wiberg & Jens Feilberg.
Billedkreditering: James Joyce in 1915  By C. Ruf – Cornell Joyce Collection, Public Domain
Billedkreditering: Forside til genudgivelse af Mogens Boisens oversættelse fra 2016. Saga/L&R.

Post a Comment